Lek. Dent. Bartosz Bienias

Ukończył na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dwa kierunki studiów: lekarsko-dentystyczny oraz techniki dentystyczne. Odbył staż podyplomowy w Mazowieckim Centrum Stomatologii w Warszawie, gdzie u boku doświadczonych specjalistów nabywał nowe umiejętności. Głównie zajmuje się leczeniem protetycznym oraz zachowawczym.

Asystent w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Oprócz badań naukowych prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne ze studentami kierunku lekarsko-dentystycznego. Autor wielu publikacji w renomowanych czasopismach specjalistycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Przykłada szczególną wagę do tego, aby z empatią oraz w indywidualny sposób podchodzić do każdego pacjenta zapewniając mu kompleksowe leczenie stomatologiczne. Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach specjalistycznych.

Prywatnie pasjonat zdrowego stylu życia i fotografii.

Opinie

  Zarejestruj się online!

  Sprawdź naszą lokalizację

  ul. Królewska 24
  05-520 Konstancin Jeziorna

  (Wejście oraz parking dla pacjentów jest od strony ul. Mirkowskiej)

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”. Operacja pn. „Nowe, innowacyjne i prozdrowotne rozwiązania sprzyjające podnoszeniu kompetencji zawodowych, zastosowane w Gabinecie Stomatologicznym Kamila Kruk”, mająca na celu rozwijanie firmy w zakresie usług stomatologicznych sprzyjających promowaniu lokalnych produktów rolnych poprzez zakup wyposażenia oraz utworzenie jednego miejsca pracy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Umów wizytę