W niniejszym dokumencie przygotowałam dla Państwa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej Stomatologia Królewska 24.
Administratorem tej strony jest Kamila Kruk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Stomatologiczny Kamila Kruk z siedzibą w Konstancinie Jeziorna przy ul. Królewskiej 24, 05-520 Konstancin Jeziorna, NIP 7231569927.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili można skontaktować się ze mną:
telefonicznie: 504 633 394
pod adresem e-mail: kontakt@krolewska24.pl
w siedzibie zakładu leczniczego pod adresem: ul. Królewska 24, 05-520 Konstancin Jeziorna. Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników tej strony.
Przekazane dobrowolnie dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania odpowiedzi na zadane pytanie oraz w celu umówienia wizyty. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: kontakt@krolewska24.pl
Zastrzegam jednak możliwość wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

1. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też wypełniając formularz na stronie w celu umówienia wizyty przekazujecie Państwo Administratorowi swoje dane osobowe mając gwarancję, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
2. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Państwa odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetlono, czas, jaki spędzono na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies można zadecydować, czy wyrażacie Państwo zgodę na korzystanie w Państwa przypadku z Google Analytics, czy nie.
4. Administrator wykorzystuje pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.
Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły.

 

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Kamila Kruk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Stomatologiczny Kamila Kruk z siedzibą w Konstancinie Jeziorna przy ul. Królewskiej 24, 05-520 Konstancin Jeziorna NIP 7231569927.
Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).
Uprawnienia. RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyrażono.
Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcam Państwa do zapoznania się z tymi przepisami.
Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Państwu w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych.
Bezpieczeństwo. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Odbiorcy danych. Państwa dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora, czyli podmiotów, z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Państwa rzecz świadczeń.
1. … w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej;
2. osoby, które przy świadczeniu na rzecz Administratora usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych;
Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
Z uwagi na korzystanie z usług Google, Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google, przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

 

Cele i czynności przetwarzania

Kontakt. Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujecie Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możecie Państwo zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.
Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Macie Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaka była prowadzona z Administratorem (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.
Umówienie wizyty. Jeżeli chcecie Państwo umówić się na wizytę, należy wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię, nazwisko i nr telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by móc umówić wizytę.
Dane przekazane podczas umawiania wizyty będą wykorzystane w celu umówienia wizyty, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane uzyskane podczas wypełniania formularza – będą przetwarzane przez czas konieczny do umówienia wizyty, chyba że wcześniej poprosicie Państwo o ich usunięcie.

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Niniejsza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny (cookies własne) Administratora lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).
Niektóre używane przez Administratora cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
Więcej szczegółów poniżej.
Zgoda na cookies. Zawsze można zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.
Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony Administartora, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia.
Cookies podmiotów trzecich. Strona Administratora, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.
Google Analytics. Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej Administartora.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu ze strony Administratora. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
Można zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Państwa z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, proszę zapoznać się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu strony Administratora można zadecydować, czy wyraża się zgodę na korzystanie z Google Analytics, czy nie.

 

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystacie. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu Państwa identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Opinie

  Zarejestruj się online!
  Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych w powyższym formularzu jest Kamila Kruk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Stomatologiczny Kamila Kruk z siedzibą w Konstancinie Jeziorna przy ul. Królewskiej 24, 05-520 Konstancin Jeziorna. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w „Polityce prywatności”.

  Sprawdź naszą lokalizację

  ul. Królewska 24
  05-520 Konstancin-Jeziorna

  (Wejście oraz parking dla pacjentów jest od strony ul. Mirkowskiej)

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”. Operacja pn. „Nowe, innowacyjne i prozdrowotne rozwiązania sprzyjające podnoszeniu kompetencji zawodowych, zastosowane w Gabinecie Stomatologicznym Kamila Kruk”, mająca na celu rozwijanie firmy w zakresie usług stomatologicznych sprzyjających promowaniu lokalnych produktów rolnych poprzez zakup wyposażenia oraz utworzenie jednego miejsca pracy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Umów wizytę